Jouw route naar een loopbaan in het onderwijs in regio Arnhem start hier

Werken in het onderwijs is prachtig. En zoveel meer dan ‘voor de klas staan’. Als leraar ben je ook coach. Of artiest. Groepsleider. Ondernemer. Kunstenaar. Inspirator. Wil jij ook een baan waar je al je talenten in kwijt kunt? Onderwijsloket regio Arnhem is hét startpunt voor een loopbaan in het primair en speciaal onderwijs. Ontdek jouw mogelijkheden en word (zoveel meer dan) leraar!

Zo kom jij voor de klas in de regio Arnhem

ROUTES NAAR HET LERAARSCHAP

LERAAR BASISONDERWIJS

Lesgeven in de regio Arnhem

Diverse type scholen


In de regio Arnhem zijn er scholen – en dus banen – genoeg. Alleen al in Arnhem zelf hebben we zo’n zestig basisscholen: van openbare en christelijke basisscholen tot scholen met onderwijsconcepten zoals Jenaplan, Montessori, Vrije school en TOM. Er zit dus altijd wel een school bij die past bij jouw onderwijsvisie.

Maak het verschil in het speciaal onderwijs


We hebben in de regio negen scholen voor speciaal onderwijs. Vijf in het voortgezet speciaal onderwijs en vier in het speciaal (basis)onderwijs. Dit zijn scholen voor leerlingen die moeilijk leren, een lichamelijke of meervoudige beperking hebben, chronisch ziek zijn of extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. Voor deze leerlingen kun jij als leraar écht een verschil maken.

Meer dan leraar


Leren en jezelf ontwikkelen beperkt zich wat ons betreft niet tot onze leerlingen. In de regio Arnhem ben je ‘meer dan leraar’. Je krijg volop ruimte om je talenten in te zetten, je lessen zélf vorm te geven en vernieuwende ideeën te delen. Daarnaast werken we in de regio nauw samen onder het motto Samen Opleiden voor de toekomst. Bijvoorbeeld met onderwijspartners als de Pabo van de HAN University of Applied Sciences, Arnhem Studiestad, Artez Hogeschool voor de Kunsten, en met diverse bedrijven en educatieve en maatschappelijke organisaties.